Jun 5, 2011

Zikir Sebagai Penawar Hati

ZIKIR SEBAGAI PENAWAR HATI

Allah berfirman dalam surah ar-Ra’d, ayat ke 28, maksudnya;

“(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah (zikrullah). Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah-lah hati menjadi tenteram.” [ar-Ra’d, 13:28]

Zikir dari erti bahasa bermakna ‘mengingati’. Maka ‘zikrullah’ dalam ayat di atas bermaksud ‘mengingati Allah’.

Zikir bukanlah hanya dengan melafazkan sesuatu perkataan secara berulang-ulang, tetapi zikir adalah sesuatu peringatan mengenai sesuatu perkara.

Itulah datangnya perkataan ‘tazkirah’, yang berasal dari kata akar ‘zikir’.

Kita sebagai pelajar perubatan dan pergigian di perantauan ini, adalah satu kewajipan untuk kita ‘berzikir’ mengenai bidang Anatomy, Pathology, Ophthalmology, Dental Material, dan pelbagai lagi bidang yang perlu kita sentiasa ‘berzikir’. Itulah tanggungjawab kita sebagai seorang pelajar yang ‘dibayar’ sepenuh masa untuk belajar di India ini.

Maka, apakah pula tanggungjawab kita sebagai seorang hamba Allah, yang menghidupkan kita sejak dari rahim ibu sehingga sekarang? Selain daripada ibadah khusus seperti melazimkan syahadatain, solat, puasa, zakat, dan haji, kita juga dianjurkan untuk ‘mengingati Allah’ (zikrullah) pada setiap masa, sepertimana dalam hadis yang shahih;

Dari ‘Aisyah r.a berkata; “Rasulullah s.a.w selalu berzikir kepada Allah setiap saat” [Hadis Riwayat Muslim]

Allah sentiasa mengingati hamba-hambaNya yang mengingatiNya;

“Fadzkuruni adzkurkum” = Ingatlah kamu sekalian kepadaKu nescaya Aku ingat (pula) kepadamu [al Baqarah, 2:152]

Memperbanyakkan zikir kepada Allah adalah antara amalan yang paling utama dalam Islam, sepertimana firman Allah swt;

Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah (dengan menyebut nama) Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Dan bertasbihlah (mengucapkan subhanAllah) kepada-Nya di waktu pagi dan petang. [al-Ahzab, 33:41-42]

Jenis-jenis zikir lisan

Selain daripada zikir dari segi tazkirah (peringatan) yang kita selalu lakukan setiap Khamis dan Jumaat (dan Ahad istimewa untuk muslimat), dianjurkan juga untuk kita berzikir dengan menyebut namaNya dan memujiNya.

Antara jenis lafaz zikir adalah;

1) Tasbih = melafazkan “subhanAllah”

2) Tahmid = melafazkan “alhamdulillah”

3) Takbir = melafazkan “Allahu akbar”

4) Tahlil = melafazkan “La ilaha illAllah”

Berzikir, tidak perlu mengeraskan suara sehingga mengganggu orang lain

Anjuran berzikir ini sangat penting, tetapi apabila sedang ‘mengingati Allah’, cukup dengan sekadar suara yang perlahan dan tidak mengganggu orang lain.

Dan sebutlah (nama) Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara, di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. [al-A’raf, 7:205]

Keutamaan berzikir

Dari Abu Hurairah r.a bahawasanya orang-orang fakir dari sahabat Muhajirin datang kepada Rasulullah s.a.w dan berkata: “Orang-orang kaya telah mendapatkan darjat yang tinggi dan kebahagiaan yang abadi, di mana mereka solat sebagaimana kami solat, mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa, mereka mempunyai kelebihan harta sehingga mampu menunaikan haji, umrah, berjuang dan bersedekah”

Rasulullah s.a.w bertanya: “Mahukah kamu sekalian aku ajari sesuatu yang dapat mengejar pahala orang-orang yang telah mendahului kamu dan juga orang-orang sesudahmu nanti serta tidak ada seorang pun yang lebih utama daripada kamu sekalian kecuali orang yang berbuat seperti apa yang kalian perbuat?”

Mereka menjawab: “Baiklah wahai Rasulullah”. Beliau (Rasulullah) bersabda: “Iaitu kamu sekalian membaca tasbih, tahmid, dan takbir tiga puluh tiga kali setiap selesai solat”

Abu Shalih, orang yang meriwayatkan hadis ini dari Abu Hurairah berkata: “Ketika beliau ditanya tentang bagaimana cara mengucapkannya, beliau bersabda: SubhanAllah, Alhamdulillah, Allahu Akbar; masing-masing dari ketiga kalimat itu dibaca tiga puluh tiga kali”.

[Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim]

Dalam riwayat Muslim, ada tambahan: “Kemudian orang-orang fakir dari sahabat Muhajirin itu datang kembali kepada Rasulullah s.a.w dan berkata: “Setelah saudara-saudara kami yang kaya itu mendengar apa yang kami kerjakan, maka mereka mengerjakan seperti apa yang kami kerjakan”. Kemudian Rasulullah s.a.w bersabda: “Itulah kurnia Allah yang diberikan kepada sesiapa yang dikehendakiNya”.

Dalam satu lagi hadis, ada menerangkan tentang amalan berzikir ini;

Dari Abu Hurairah r.a dari Rasulullah s.a.w, beliau bersabda: “Barangsiapa yang membaca tasbih 33 kali setiap selesai solat, membaca tahmid 33 kali, dan takbir 33 kali, kemudian untuk melengkapi bilangan 100, ia membaca: La ilaha illAllahu wahdahu la syarika lahu lahulmulku wa lahulhamdu wa huwa ‘ala kulli syai’in qadir maka diampunilah dosa-dosa walaupun dosa-dosa itu seperti buih di lautan”
[Hadis Riwayat Muslim]

Boleh kita simpulkan,

1. Bahawasanya zikir itu adalah peringatan. Zikrullah (mengingati Allah) sangat dituntut supaya hati kita senantiasa tenang dengan mengingatiNya.

2. Digalakkan untuk senantiasa memberi peringatan (tazkirah) kepada diri sendiri, rakan taulan, dan kaum keluarga agar kita istiqamah dalam menjadi hambaNya yang diredhai olehNya. Sesungguhnya kehidupan di dunia ini semata-mata untuk mencari keredhaanNya. Ya Allah, jauhilah kami dari kemurkaanMu. Sesungguhnya azabMu sangat pedih.

3. Disarankan oleh contoh ikutan kita Rasulullah s.a.w untuk melazimkan bertasbih, bertahmid, dan bertakbir masing-masing sebanyak 33 kali setelah mengerjakan solat

agar mendapat ampunanNya yang mengampunkan dosa-dosa kita walaupun sebanyak buih di lautan, masyaAllah! Sesungguhnya Rasulullah senantiasa meminta ampun kepadaNya walhal Rasulullah s.a.w seorang yang terpelihara dari dosa, apakah kita yang senantiasa berbuat dosa tidak pantas mengharap maghfirah (pengampunan) dariNya juga?

4. Sebaiknya kita berzikir secara perlahan dan tidak mengeraskan suara, kerana itulah yang terbaik yang diterangkan oleh Rasulullah s.a.w. Menurut tafsir shahih Ibnu Katsir dalam tafsiran surah al-A’raf, ayat ke 205;


“Dia berfirman; ‘Dan dengan tidak mengeraskan suara’. Demikianlah zikir dianjurkan, iaitu tidak dengan seruan dan menyaringkan suara”

Dari Abu Musa al-Asy’ari, dia mengatakan: “Orang-orang mengeraskan suaranya dalam berdoa saat melakukan sebagian perjalanan, maka Nabi s.a.w bersabda: ‘Wahai manusia, kasihanilah diri kalian. Sebab kalian tidak menyeru yang tuli dan yang jauh, sesungguhnya Zat yang kalian seru adalah Maha Mendengar lagi sangat dekat’” [Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim]

Ayuh, mari amalkan tasbih (subhanAllah) 33 kali, tahmid (Alhamdulillah) 33 kali, dan takbir (Allahu Akbar) 33 kali, setiap kali selesai solat fardhu, kerana Rasulullah s.a.w sangat menuntutnya!

Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu contoh teladan yang baik bagimu [al Ahzab, 33:21]

(Artikel ini juga adalah tulisan saya dalam buletin mingguan DIYA)

No comments: