Apr 27, 2010

Solat

Assalamualaikum w.b.t.

Pada kali ini, saya mahu kongsikan sedikit sebanyak tentang solat dan hikmahnya.

Dari al-Qur’an;
Sesungguhnya solat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. [al Ankabuut, 29:45]

Dari as-Sunnah;
Daripada Abu Hurairah r.a., Nabi s.a.w. bersabda; “Sesungguhnya amalan pertama seseorang hamba yang dihisab pada hari qiamat ialah solatnya”. [HR Abu Daud dan at-Tirmidzi]


Solat umpama mandi 5 kali sehari.

Dari Abu Hurairah r.a. berkata; Saya mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda; “Bagaimana pandanganmu seandainya pada pintu salah seorang di antara kamu sekalian ada sebuah sungai di mana ia mandi setiap hari lima kali di sungai itu; apakah masih tertinggal sesuatu kekotorannya?” Para sahabat menjawab; “Tidak”. Beliau bersabda lagi; “Demikianlah perumpamaan solat yang lima di mana Allah menghapus dosa-dosa dengannya”. [HR Bukhari dan Muslim]


Berwudhu'lah sebelum solat.

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur. [al Maidah, 5:6]


Hikmah berwudhu'

Dari Abu Hurairah r.a. berkata; “Saya mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda; “Sesungguhnya pada hari qiamat nanti umatku akan dipanggil dalam keadaan putih cemerlang dari bekas wudhu. Dan barangsiapa yang mampu untuk memperlebar putihnya maka kerjakanlah hal itu”. [HR Bukhari dan Muslim]


Pentingnya khusyuk dalam solat

Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. [al Mukminun, 23:1-2]


Antara solat sunat yang disarankan

1) Solat sunat sebelum Subuh
Daripada A'isyah r.anha, Nabi s.a.w. bersabda: "Dua rakaat fajar (sebelum solat Subuh) itu adalah lebih baik daripada dunia dan segala isinya". [HR Muslim]

2) Solat Dhuha dan Solat Witir
Dari Abu Hurairah r.a. berkata; “Kekasihku Rasulullah s.a.w. berpesan kepadaku untuk selalu puasa tiga hari setiap bulan, mengerjakan dua rakaat dhuha, dan mengerjakan solat witir sebelum aku tidur. [HR Bukhari dan Muslim]

3) Solat tahajjud
Dan pada sebahagian malam hari bersolatlah tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. [al Isra’, 17:79]


Ganjaran solat berjemaah Isyak dan Subuh

Dari Utsman bin Affan r.a. berkata: Saya mendengar Rasululllah s.a.w. bersabda: "Barangsiapa yang solat isyak dengan berjemaah maka seakan-akan ia mengerjakan solat setengah malam, dan barangsiapa yang solat subuh dengan berjemaah maka seakan-akan ia mengerjakan solat sepanjang malam“ [HR Muslim]


Mencegah kemungkaran

Sesungguhnya solat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. [al Ankabuut, 29:45]

Dari Utsman bin Affan r.a. berkata; “Saya mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda: “Setiap orang Islam yang apabila waktu solat fardhu tiba kemudian dia menyempurnakan wudhu, dan khusyuk di dalam solat, nescaya solatnya itu menjadi kafarat atas dosa-dosa yang diperbuat sebelumnya selama tidak melakukan dosa besar. Yang demikian itu untuk sepanjang masa. [HR Bukhari dan Muslim]

No comments: